Organisatie

 

Applicatie(s)

 

Doel

678 Onderwijs Advisering B.V.   Drempelonderzoek   Drempelonderzoek
Adobe Systems Software lreland Limited   Creative Cloud for Enterprise   Grafische vormgeving
Afas Software B.V.   AFAS   Financiële en personele administratie
AMN Systems B.V.   AMN Eindtoets   Toetsingsoftware voor Eindtoets
Arcamax B.V.   Mijnschoolinfo   Ouderportaal om ouders te informeren.
Ars Scribendi Uitgeverij B.V.   Plannex21 | DC Online |Themaplein | ABCDE | Lezenplein | Bloom |Projectenplein |Readalong Lezenplein |NT2, Praat mee   Educatieve software
Bandstra Speciaal Rekenadvies   Bareka Online Rekentoetsen   Toets- en oefeninstrument
BCO Onderwijsadvies B.V.   n.v.t.   Onderwijsadvies
Blink Educatie   Groove.me | Blink Wereld | Topomaster   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
BOOM Uitgevers Amsterdam B.V.   Boom testcentrum   Leerlingvolgsysteem, toetsen en registreren
Bouwmeesters Groep B.V.   Basisonline Ouderportaal   Ouderportaal om ouders te informeren.
CITO B.V.   Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs   Leerlingvolgsysteem, toetsen en registreren
Concapps B.V.   BasisschoolApps   Ouderportaal om ouders te informeren.
Cupella Onderwijs B.V.   Cupella   Taakbeleid
Delubas Educatieve Uitgeverij   Blits | Leesparade   Educatieve software
Dzonpiek Fotografie   n.v.t.   Schoolfotografie
EDventure   Acadin.nl   Digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen
Fenom Onderwijsmiddelen B.V.   Digikeuzebord   Digitaal planbord software
Firma 't Zuiden V.O.F.   n.v.t.   Schoolfotografie
Focus Onderwijs B.V.   Focus PO   Onderwijsplansysteem
Foto Koch Nederland B.V.   n.v.t.   Schoolfotografie
FutureWhiz Media B.V.   Squla   Oefensoftware
Impuls B.V.   Impuls   Verzuimbegeleiding
Instruct B.V.   AaBeeCee   Educatieve software
 iTalko   n.v.t.   Dienstverlening ICT (WiFi, Telefonie, GBS, ...)
Jongbloed B.V.   Bas   Oefen- en toetssoftware
Jongbloed B.V.   My Name is Tom   Oefen- en toetssoftware
Kennisnet Federatie   Overstapservice Onderwijs | Entree & Nummervoorziening |   OSO-dossier uitwisselen met scholen |  Persoonlijk identificatienummer voor leerlingen
Kiek Fotostudio v.o.f.   Kiekschoolfotografie   Het doeleinde van de verwerking is het kunnen maken, bewerken en toezenden van schoolfoto's.
Kwintessens NZV Uitgevers B.V.   Trefwoord   Methodesoftware voor levensbeschouwing
Languagenut Ltd. B.V.   Languagenut   Educatieve software voor Engels
Lexima B.V.   BOUW! | Read&Write   Educatieve software | Dyslexiesoftware
Liquid Development C.V.   Sometics   Sociogram
Malmberg B.V.   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Maximedia B.V.   VABO   Vervangingsadministratie
Nieuwe Schoolfoto B.V.   n.v.t.   Schoolfotografie
Noordhoff Uitgevers   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Odin Onderwijs B.V. (Heutink ICT)   MOO | Microsoft-omgeving | Google-omgeving | JimmyControl | SchoolWapps   Digitale leer- en werkomgeving scholen
Oefenweb.nl B.V.   Taalzee | Rekentuin | Words&Birds   Oefensoftware
ONS Onderwijsbureau   Toegang & Beheer AFAS, ProActive,  Archive-lT en QlikView   Administratiekantoor bestuur
OZMO cloud communications B.V.   OZMO   VOIP telefonie bestuurskantoor
Parentcom B.V.   Parentcom   Ouderportaal om ouders te informeren.
ParnasSys   ZIEN!   Observatie/registratie tool
Peuter-kleuterpraktijk Ellen Voogt   BOSOS   Observatie/registratie tool
Praktikon B.V.   SWIS Suite   Programma voor het verzamelen van data over gedragsincidenten op school-, klas-, en leerlingniveau
ProActive Software Nederland B.V.
  Spend Cloud   ProActive is een webbased oplossing ten behoeve van spend management, het verantwoorden, vastleggen en efficiënt verwerken van bedrijfsmatige uitgaven in de breedste zin van het woord.
Prowise B.V.   Prowise Presenter   Presentatiesoftware
Rovict B.V.   ESIS | SCOL   Leerlingadministratie/leerlingvolgsysteem | Sociale Compententie Observatie tool
RTPA   Taalblobs.nl   Taalblobs is een adaptief oefenprogramma voor de Nederlandse spelling.
Schooltoday B.V.
  Mijnkleutergoep / Leerjemee   (Kleuter)registratie- en observatiesysteem
Scorpions Security B.V.   Klantsoftware Scorpions Security   Klantregistratie beveiligingsbedrijf
Silvas B.V.   Schoolgesprek.nl   Online platform waarin ouders een tijdslot kunnen selecteren om zo een afspraak (10-minuten-gesprek) te maken.
Snappet Holding B.V.   Snappet   Adaptieve lesmethode
Social Schools B.V.   Social Schools    Ouderportaal voor communicatie tussen school en ouders
Stichting Basispoort   Basispoort   Toegangsvoorziening voor digitale leermiddelen uitgeverijen
Stichting Bazalt   KIJK Webbased   Observatie/registratie tool
Stichting Kanjertraining   KanVAS   Sociale Compententie Observatie tool
Theek 5   V@school   Software schoolbibliotheek
The lmplementation Group B.V.   QlikView
  QlikView is een Business lntelligence (BI) oplossing die voorziet in het leveren van stuur- en verantwoordingsinformatie via interactieve dashboards en rapportages. QlikView ondersteunt bij het ontsluiten van data uit de bronsystemen t.b.v. de informatievoorziening.
ThiemeMeulenhoff   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum   DHH-PO   Digitaal handelingsprotocol begaafdheid
Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau B.V   Qfeedback   Kwaliteitsvragenlijsten ouders, leerlingen en medewerkers
 Veilig Verkeer Nederland   VVN Verkeerspoort en Examen   Digitale lesmateriaal en toetsen en het Verkeersexamen
Vereniging PO-Raad   Venster PO, Scholen op de kaart   Website waar je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen kunt vinden en je scholen kan vergelijken.
Visionplanner B.V.   Visionplanner   Financiële rapportagetool
Weektaak.com   Weektaak.com   Online tool om snel weektaken voor leerlingen maken
Wwplus B.V.   WWplus   Uitvoering bovenwettelijke uitkeringen
YB Advies en Coaching   Groene Voetstappen   Digibordsoftware voor het meten van het percentage duurzame verplaatsingen in het schoolverkeer.
Zwijsen   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen