Organisatie

 

Applicatie(s)

 

 Doel

678 Onderwijs Advisering B.V.   Drempelonderzoek    Drempelonderzoek
Adobe Systems Software lreland Limited   Creative Cloud for Enterprise    Grafische vormgeving
Afas Software B.V.   AFAS    Financiële en personele administratie
AMN Systems B.V.   AMN Eindtoets    Toetsingsoftware voor Eindtoets
Arcamax B.V.   Mijnschoolinfo    Ouderportaal om ouders te informeren.
Ars Scribendi Uitgeverij B.V.   Plannex21 | DC Online |Themaplein | ABCDE | Lezenplein | Bloom |Projectenplein |Readalong Lezenplein |NT2, Praat mee    Educatieve software
Bandstra Speciaal Rekenadvies   Bareka Online Rekentoetsen    Toets- en oefeninstrument
BCO Onderwijsadvies B.V.   n.v.t.    Onderwijsadvies
BOOM Uitgevers Amsterdam B.V.   Boom testcentrum    Leerlingvolgsysteem, toetsen en registreren
Bouwmeesters Groep B.V.   Basisonline Ouderportaal    Ouderportaal om ouders te informeren.
CITO B.V.   Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs     Leerlingvolgsysteem, toetsen en registreren
Concapps B.V.   BasisschoolApps     Ouderportaal om ouders te informeren.
Cupella Onderwijs B.V.   Cupella    Taakbeleid
Delubas Educatieve Uitgeverij   Blits | Leesparade    Educatieve software
Dzonpiek Fotografie   n.v.t.    Schoolfotografie
EDventure   Acadin.nl    Digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen
Fenom Onderwijsmiddelen B.V.   Digikeuzebord    Digitaal planbord software
Firma 't Zuiden V.O.F.   n.v.t.    Schoolfotografie
Focus Onderwijs B.V.   Focus PO    Onderwijsplansysteem
Foto Koch Nederland B.V.   n.v.t.    Schoolfotografie
FutureWhiz Media B.V.   Squla    Oefensoftware
Impuls B.V.   Impuls    Verzuimbegeleiding
Instruct B.V.   AaBeeCee    Educatieve software
Kennisnet Federatie   Overstapservice Onderwijs | Entree & Nummervoorziening |     OSO-dossier uitwisselen met scholen |  Persoonlijk identificatienummer voor leerlingen
Kwintessens NZV Uitgevers B.V.   Trefwoord    Methodesoftware voor levensbeschouwing
Languagenut Ltd. B.V.   Languagenut    Educatieve software voor Engels
Lexima B.V.   BOUW! | Read&Write    Educatieve software | Dyslexiesoftware
Liquid Development C.V.   Sometics    Sociogram
Malmberg B.V.   Methodesoftware     Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Maximedia B.V.   VABO    Vervangingsadministratie
Nieuwe Schoolfoto B.V.   n.v.t.    Schoolfotografie
Noordhoff Uitgevers   Methodesoftware     Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Odin Onderwijs B.V. (Heutink ICT)   MOO | Microsoft-omgeving | Google-omgeving | JimmyControl | SchoolWapps    Digitale leer- en werkomgeving scholen
Oefenweb.nl B.V.   Taalzee | Rekentuin | Words&Birds    Oefensoftware
OZMO cloud communications B.V.   OZMO    VOIP telefonie bestuurskantoor
ParnasSys   ZIEN!    Observatie/registratie tool
Peuter-kleuterpraktijk Ellen Voogt   BOSOS    Observatie/registratie tool
Praktikon B.V.   SWIS Suite    Programma voor het verzamelen van data over gedragsincidenten op school-, klas-, en leerlingniveau
Prowise B.V.   Prowise Presenter    Presentatiesoftware
Rovict B.V.   ESIS | SCOL    Leerlingadministratie/leerlingvolgsysteem | Sociale Compententie Observatie tool
Scorpions Security B.V.   Klantsoftware Scorpions Security    Klantregistratie beveiligingsbedrijf
Snappet Holding B.V.   Snappet    Adaptieve lesmethode
Stichting Basispoort   Basispoort   Toegangsvoorziening voor digitale leermiddelen uitgeverijen
Stichting Bazalt   KIJK Webbased    Observatie/registratie tool
Stichting Kanjertraining   KanVAS    Sociale Compententie Observatie tool
Theek 5   V@school    Software schoolbibliotheek
ThiemeMeulenhoff   Methodesoftware    Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum   DHH-PO    Digitaal handelingsprotocol begaafdheid
Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau B.V   Qfeedback    Kwaliteitsvragenlijsten ouders, leerlingen en medewerkers
Vereniging PO-Raad   Venster PO, Scholen op de kaart    Website waar je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen kunt vinden en je scholen kan vergelijken.
Visionplanner B.V.   Visionplanner    Financiële rapportagetool
Weektaak.com   Weektaak.com    Online tool om snel weektaken voor leerlingen maken
Wwplus B.V.   WWplus    Uitvoering bovenwettelijke uitkeringen
Zwijsen   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen