Organisatie

 

Applicatie(s)

 

Doel

123ZING   123zing.nl   Digitale leeromgeving muziekmethode
678 Onderwijs Advisering B.V.   Drempelonderzoek   Drempelonderzoek
Adobe Systems Software lreland Limited   Creative Cloud for Enterprise   Grafische vormgeving
Afas Software B.V.   AFAS   Financiële en personele administratie
AMN Systems B.V.   AMN Eindtoets   Toetsingsoftware voor Eindtoets
ANWB B.V.   Streetwise   Lesmethode voor digitale verkeerseducatie
Arcamax B.V.   Mijnschoolinfo   Ouderportaal om ouders te informeren.
AVISION   ADIT   Adaptieve Digitale Intelligentietest
Bandstra Speciaal Rekenadvies   Bareka Online Rekentoetsen   Toets- en oefeninstrument
Bardo B.V.   Bardo   Instrumenten voor professionele ontwikkeling en beoordeling medewerkers
BCO Onderwijsadvies B.V.   n.v.t.   Onderwijsadvies
Blink Educatie   Groove.me | Blink Wereld | Topomaster   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
BOOM Uitgevers Amsterdam B.V.   Boom testcentrum   Leerlingvolgsysteem, toetsen en registreren
Bouwmeesters Groep B.V.   Basisonline Ouderportaal   Ouderportaal om ouders te informeren.
CITO B.V.   Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs   Leerlingvolgsysteem, toetsen en registreren
Leerling in beeld en Kleuter in beeld
Concapps B.V.   BasisschoolApps   Ouderportaal om ouders te informeren.
Cupella Onderwijs B.V.   Cupella   Taakbeleid
Delubas Educatieve Uitgeverij   Blits | Leesparade   Educatieve software
Diataal B.V.   Diatoetsen en Dia-groeiwijzer   Naast de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs biedt Diataal volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem, compleet met toetsen vanaf groep 3.
Dzonpiek Fotografie   n.v.t.   Schoolfotografie
EDventure   Acadin.nl   Digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen
Evidos B.V.    Signhost    Het digitaal ondertekenen van documenten en/of het identificeren van personen in het kader van de door verwerker te leveren dienst, te weten Signhost.
Fenom Onderwijsmiddelen B.V.   Digikeuzebord   Digitaal planbord software
Firma 't Zuiden V.O.F.   n.v.t.   Schoolfotografie
Focus Onderwijs B.V.   Focus PO   Onderwijsplan- en volgsysteem voor het primair onderwijs
Foto Koch Nederland B.V.   n.v.t.   Schoolfotografie
FutureWhiz Media B.V.   Squla   Oefensoftware
Heutink PO   Momento   Overkoepelend dashboard voor methodes en digitale klassenmap
Impuls B.V.   Impuls   Verzuimbegeleiding
Instruct B.V.   AaBeeCee   Educatieve software
 iTalko   n.v.t.   Dienstverlening ICT (WiFi, Telefonie, GBS, ...)
Jongbloed B.V.   Bas   Oefen- en toetssoftware
Jongbloed B.V.   My Name is Tom   Oefen- en toetssoftware
Kiek Fotostudio v.o.f.   Kiekschoolfotografie   Het doeleinde van de verwerking is het kunnen maken, bewerken en toezenden van schoolfoto's.
Kwintessens NZV Uitgevers B.V.   Trefwoord   Methodesoftware voor levensbeschouwing
Languagenut Ltd. B.V.   Languagenut   Educatieve software voor Engels
Lexima B.V.   BOUW! | Read&Write   Educatieve software | Dyslexiesoftware
Liquid Dev. B.V.   Sometics   Sociogram
Malmberg B.V.   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Maximedia B.V.   VABO   Vervangingsadministratie
MeerGym   GymWijzer!   Digitaal leermiddel en leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs
Meesters in Muziek   Eigenwijsnext   Digitaal lesmateriaal voor de vakken muziek, dans, drama en beeldend
Nieuwe Schoolfoto B.V.   n.v.t.   Schoolfotografie
Noordhoff Uitgevers   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Odin Onderwijs B.V. (Heutink ICT)   MOO | Microsoft-omgeving | Google-omgeving | JimmyControl | SchoolWapps   Digitale leer- en werkomgeving scholen
Oefenweb.nl B.V.   Taalzee | Rekentuin | Words&Birds   Oefensoftware
ONS Onderwijsbureau   Toegang & Beheer AFAS, ProActive,  Archive-lT en QlikView   Administratiekantoor bestuur
OZMO cloud communications B.V.   OZMO   VOIP telefonie bestuurskantoor
Parentcom B.V.   Parentcom   Ouderportaal om ouders te informeren.
Peuter-kleuterpraktijk Ellen Voogt   BOSOS   Observatie/registratie tool
Praktikon B.V.   SWIS Suite   Programma voor het verzamelen van data over gedragsincidenten op school-, klas-, en leerlingniveau
ProActive Software Nederland B.V.   Spend Cloud   ProActive is een webbased oplossing ten behoeve van spend management, het verantwoorden, vastleggen en efficiënt verwerken van bedrijfsmatige uitgaven in de breedste zin van het woord.
Prowise B.V.   Prowise Presenter   Presentatiesoftware
Rezulto B.V.   LOGO-Digitaal/LOGO 3000    Hulpmiddel om de woordenschat van kinderen uit te breiden.
Rovict B.V.   ESIS | SCOL   Leerlingadministratie/leerlingvolgsysteem | Sociale Compententie Observatie tool
RTPA / Woordhelder B.V.   Taalblobs.nl   Taalblobs is een adaptief oefenprogramma voor de Nederlandse spelling.
Schoolsupport Uitgeverij B.V.   Bareka | Plannex21 | Leesplatform (DC Online, Themaplein, Readalong, ...) | Rekenplatform (Rekensprint Online, ...)   Educatieve software
Schooltoday B.V.   Mijnkleutergoep / Leerjemee   (Kleuter)registratie- en observatiesysteem
Scorpions Security B.V.   Klantsoftware Scorpions Security   Klantregistratie beveiligingsbedrijf
Silvas B.V.   Schoolgesprek.nl   Online platform waarin ouders een tijdslot kunnen selecteren om zo een afspraak (10-minuten-gesprek) te maken.
Snappet Holding B.V.   Snappet   Adaptieve lesmethode
Social Schools B.V.   Social Schools    Ouderportaal voor communicatie tussen school en ouders
Stenvert Systems & Service B.V.   Onlineklas.nl   Een platform voor leermiddelen zoals de zaakvakkenmethode TopOntdekkers, de begrijpend Lezen methodiek TopLezers en de rekenmethodiek LDO Rekenen.
Stichting Basispoort   Basispoort   Toegangsvoorziening voor digitale leermiddelen uitgeverijen
Stichting Bazalt Groep   KIJK Webbased   Observatie/registratie tool
Horen Zien en Schrijven Digitaal Online software voor het extra oefenen met de aangeboden taal.
Stichting CED-groep   Nieuwsbegrip   Online software met interactieve begrijpend lezen lessen aan de hand van de actualiteit.
De Vreedzame School De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor het (speciaal) basisonderwijs. 
Stichting Kanjertraining   KanVAS   Sociale Compententie Observatie tool
Stichting Kennisnet    Overstapservice Onderwijs | Entree Federatie & Nummervoorziening | Dienst Verwerkersovereenkomsten   OSO-dossier uitwisselen met scholen |  Persoonlijk identificatienummer en dienst voor leerlingen en medewerkers |  De Dienst Verwerkersovereenkomsten stelt schoolbesturen in staat om in een beveiligde omgeving hun verwerkersovereenkomsten met leveranciers af te sluiten.
SWSH B.V.   Schoolmonitor   Digitale tool voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsborging
Theek 5   V@school   Software schoolbibliotheek
The lmplementation Group B.V.   QlikView   QlikView is een Business lntelligence (BI) oplossing die voorziet in het leveren van stuur- en verantwoordingsinformatie via interactieve dashboards en rapportages. QlikView ondersteunt bij het ontsluiten van data uit de bronsystemen t.b.v. de informatievoorziening.
ThiemeMeulenhoff   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen
Topicus Education B.V.   ParnasSys en andere applicaties    Leerlingadministratie/leerlingvolgsysteem | Kwaliteitssystemen | Oudercommunicatie | Ontwikkelingsvolgsystemen
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum   DHH-PO   Digitaal handelingsprotocol begaafdheid
Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau B.V   Qfeedback   Kwaliteitsvragenlijsten ouders, leerlingen en medewerkers
 Veilig Verkeer Nederland   VVN Verkeerspoort en Examen   Digitale lesmateriaal en toetsen en het Verkeersexamen
Vereniging PO-Raad   Venster PO, Scholen op de kaart   Website waar je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen kunt vinden en je scholen kan vergelijken.
Visionplanner B.V.   Visionplanner   Financiële rapportagetool
Weektaak.com   Weektaak.com   Online tool om snel weektaken voor leerlingen maken
WIS Services B.V.   WIS Collect   Digitale facturatie middels WIS Collect voor ouderbijdrage.
Wwplus B.V.   WWplus   Uitvoering bovenwettelijke uitkeringen
YB Advies en Coaching   Groene Voetstappen   Digibordsoftware voor het meten van het percentage duurzame verplaatsingen in het schoolverkeer.
Zwijsen   Methodesoftware   Software voor instructie op het digibord, te oefenen en te toetsen