In de jaarverslagen van SKPOEL informeren wij u over het gevoerde beleid, de resultaten daarvan en de algehele gang van zaken binnen de stichting. In de jaarverslagen staat hoe ver we zijn gekomen met onze doelen uit het meerjarenbeleidsplan. Er is aandacht voor de cijfers, maar ook voor de verhalen daarachter.

Heeft u opmerkingen of suggesties over de inhoud van de jaarverslagen? Neem dan contact met ons op. Wij gebruiken uw opmerkingen om de kwaliteit van de verantwoording en verslaglegging verder te verbeteren.