Klachtenregeling


SKPOEL beschikt over een klachtenregeling. Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur of de landelijke klachtencommissie.

 Download hier de volledige klachtenregeling.

 

Externe vertrouwenspersonen

Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u het beste direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de Arbo Unie. Deze heeft namelijk niet de verplichting te melden bij het bestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie. Hij / zij zal samen met u bekijken wat er aan de hand is en welke stappen er gezet kunnen worden. U kunt hiervoor het centrale meldpunt bellen in Breda (tel. 088-2726026) of mailen naar vertrouwenspersoon@arbounie.nl. Zij zorgen vervolgens dat u teruggebeld wordt door de externe vertrouwenspersoon van de Arbo Unie.

 

Aparte regeling of procedure

Voor een aantal klachten of bezwaren geldt een aparte regeling of procedure. Dit geldt onder meer voor bezwaren tegen een schorsing of verwijdering (hiervoor geldt het protocol schorsing en verwijdering) en bezwaren van medewerkers in verband met rechtspositie of functiewaardering.