Identiteit

Katholiek onderwijs vormt de oorsprong van SKPOEL. Dat uitgangspunt vatten we breed op, want de leerlingen op onze scholen hebben een heel diverse achtergrond.

Identiteit gaat over belangrijke levensvragen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de zin van het leven, vragen over pech en geluk, is er meer tussen hemel en aarde… Vragen die vaak zichtbaar en tastbaar worden in woord en beeld, kunst en cultuur, waarden en normen.

Identiteit betekent ook: Hoe sta jij in onze wereld? Kun jij een verschil maken? Want wij vinden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld van fundamenteel belang. Daarom dagen we kinderen uit om hun talenten te ontdekken en hiervoor in te zetten.

Identiteit zie je terug in verhalen. Van vroeger en nu. Dichtbij en veraf. En in persoonlijke levensverhalen. In al die verhalen komen we twijfel, verwondering, geloof, hoop en idealisme tegen. Die verhalen verbinden en roepen weer nieuwe vragen op. Zo blijven we in beweging!