Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De gmr is een afvaardiging van alle medezeggenschapsraden van de scholen en bestaat uit ouders en personeel.
 

Downloads