Scholen

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) bestuurt acht scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Etten-Leur.De scholen hebben samen rond de 2800 leerlingen en ongeveer 250 medewerkers. SKPOEL wil dat iedere leerling zich door onderwijs vanuit een katholieke inspiratie optimaal kan ontplooien tot een volwaardige deelnemer aan de moderne, voortdurend veranderende samenleving.