Nieuws & Mededelingen

Onze scholen gaan weer open, maar voorzichtigheid blijft belangrijk
05 februari 2021
Beste ouders en collega’s, De overheid heeft bepaald dat de basisscholen weer open gaan per maandag 8 februari 2021. Allereerst zijn we heel blij met het feit dat we elkaar weer mogen zien en dat ...
Oproep aan ouders/verzorgers vanwege overbelasting noodopvang
14 januari 2021
Ik moet helaas een zeer dringend beroep op u allen doen en dit beroep heeft betrekking op de noodopvang. Onze onderwijsteams worden op dit moment teveel belast door het beroep dat wordt gedaan op ...
Benoeming nieuw lid raad van toezicht SKPOEL
16 december 2020
De raad van toezicht van SKPOEL meldt u met blijdschap dat per 1 januari 2021 een nieuwe toezichthouder met de portefeuille Onderwijskwaliteit op voordracht van de GMR wordt benoemd.
Protocollen, handreikingen & infographics COVID-19 voor (speciaal) basisonderwijs
20 oktober 2020
Onder dit nieuwsbericht treft u de laatste versies van de protocollen, handreikingen en infographics rondom COVID-19 betreffende het (speciaal) basisonderwijs.
Mondkapjes in het onderwijs
13 oktober 2020
De mondkapjesverplichting geldt niet voor het primair onderwijs, omdat het besmettingsrisico van kinderen in de basisschoolleeftijd aanzienlijk lager is. Voor het primair onderwijs blijft gelden d ...
Spelregels sponsoring op basisscholen en middelbare scholen
21 augustus 2020
Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wel zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), onderw ...
Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden
01 augustus 2020
Vanaf augustus 2020 mag er niet meer worden gerookt op het schoolplein. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Update 1 | Coronavirus - Wie had dit ooit verwacht?
19 maart 2020
Korte update over het coronavirus vanuit SKPOEL en een dank aan alle leerlingen, ouders en vooral collega's voor het geruisloos meewerken aan deze bijzondere situatie.
Mededeling vanuit SKPOEL rondom coronavirus
11 maart 2020
Mededeling voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten over Corono-besmetting op één van onze scholen en de richtlijnen die SKPOEL volgt.
Benoeming nieuwe voorzitter college van bestuur SKPOEL
01 november 2019