Bekendmaking nieuwe bestuurder

26 januari 2023
Wij zijn verheugd jullie te kunnen meedelen dat wij (op unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie) Emmy Bluemink met ingang van 1 april 2023, hebben benoemd tot voorzitter College van Bestuur van SKPOEL. 
Wij denken dat zij met haar kennis, ervaring en persoonlijkheid een waardevolle bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van SKPOEL en alle scholen binnen onze stichting. Wij wensen Emmy veel succes, alsmede werkplezier toe als bestuurder van SKPOEL!

Na de benoeming van Emmy start het traject van overdracht en inwerken.
Zodra dit traject is afgerond, zullen wij op een passende manier afscheid nemen van Petra. Vanaf 1 januari 2020 heeft Petra haar werkzaamheden op een integere, respectvolle en kundige wijze vervuld. We zijn Petra zeer erkentelijk voor haar inzet, enthousiasme en vastberadenheid die uiteindelijk heeft geleid tot hervonden elan en groei van onze prachtige stichting.
Wij wensen Petra het allerbeste met de vervolgstap in haar carrière.

Media
  • Emmy_001