Oproep aan ouders/verzorgers vanwege overbelasting noodopvang

14 januari 2021


Beste ouders en verzorgers,

Alhoewel we volgens de ‘richtlijnen’ per 6 januari geen nieuwjaarswensen meer mogen uitspreken, wil ik toch eerst starten met de wens aan alle ouders dat 2021 een gelukkig en gezond jaar zal zijn. Een jaar waarin we weer meer vrijheden zullen ervaren en we ons geen zorgen over de gezondheid van onszelf en van anderen hoeven te maken. Helaas start 2021 wel direct met zorgen en daar wil ik jullie over informeren.

Ik moet helaas een zeer dringend beroep op u allen doen en dit beroep heeft betrekking op de noodopvang.

Onze onderwijsteams worden op dit moment teveel belast door het beroep dat wordt gedaan op de noodopvang en dat heeft zijn effect op het afstandsonderwijs. Op sommige scholen worden namelijk meer dan 20% van de leerlingen aangemeld voor de noodopvang.

We hebben voor deze tweede lockdown met alle scholen duidelijke regels opgesteld met betrekking tot ons afstandsonderwijs, zoals hoeveelheid contacttijd, lesvoorbereidingen en -nazorg, melding van afwezige leerlingen en hoeveelheid les-/verwerkingsopdrachten voor leerlingen. Dat houdt in dat alle leerkrachten dagelijks digitaal lesgeven en bereikbaar zijn voor vragen van leerlingen. De leerkrachten die vanuit hun leslokaal werken, nemen (doorgaans) hun eigen (noodopvang-)leerlingen tijdens de lestijden mee naar de klas. Maar de leerkrachten die vanuit huis werken kunnen dat niet. In alle gevallen proberen we bij de noodopvang zoveel mogelijk de leerkrachten te ontlasten en het ondersteunend personeel in te zetten, zodat het lesgeven voorrang krijgt.   

We hebben binnen onze scholen dus verschillende varianten in de noodopvang en dat heeft te maken met het aantal personeelsleden zonder lesgevende taken en de mate waarin onze leerkrachten vanuit huis of het klaslokaal werken. En zo komt het dat sommige van onze scholen de noodklok luiden ten aanzien van het aantal leerlingen in de noodopvang.

Daarom heb ik, met ondersteuning van onze GMR,  de individuele scholen de vrijheid gegeven om maatwerk toe te passen op de regels van de noodopvang. U kunt denken aan het verplicht stellen van een werkgeversverklaring of de tijd van de noodopvang te beperken. Uw schooldirecteur zal u hierover berichten.

Mijn oproep aan u allen is dus om ons de gelegenheid te geven zoveel mogelijk op afstand les te kunnen geven en daarvoor uw kinderen zo min mogelijk gebruik te laten maken van de noodopvang.

Ik hoop van harte dat u aan mijn oproep en die van onze GMR kunt voldoen en hiervoor alvast mijn dank!

Hartelijke groet,

Petra den Hollander | Bestuurder van SKPOEL

 

Opmerking: we worden al enige dagen gehinderd, binnen onze digitale omgeving MOO, door landelijke storingen. We zijn achter de schermen zeer actief bezig met onze dienstverlener Heutink-ICT om dit te verhelpen.

Media
  • teacher-writing-something-whiteboard-with-copy-space 1