Benoeming nieuw lid raad van toezicht SKPOEL

16 december 2020

Beste stakeholder,

De raad van toezicht van SKPOEL meldt u met blijdschap dat per 1 januari 2021 een nieuwe toezichthouder met de portefeuille Onderwijskwaliteit op voordracht van de GMR wordt benoemd. Het betreft de heer drs. B.M.A. (Ben) Sanders, die na een intensief werving- en selectietraject als kandidaat naar voren is gekomen.

De heer drs. B.M.A. Sanders is een bekende binnen de onderwijswereld. Hij is gestart als leraar/docent en heeft zijn loopbaan afgerond als algemeen directeur/bestuurder. Nog steeds is hij lid van de jury Excellente Scholen.
Nu hij met pensioen is, wil hij graag een bijdrage leveren aan het onderwijs in de regio, meer specifiek voor SKPOEL te Etten-Leur.

Met zijn kennis, kunde en achtergrond is hij een grote aanvulling voor SKPOEL, en daarmee uiteindelijk voor het onderwijs de leerlingen van SKPOEL.

De raad van toezicht kijkt uit naar de onderlinge samenwerking met de heer drs. B.M.A. Sanders.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van toezicht SKPOEL
mw. mr. M.E.J. (Marjel) Verhaeren-Sterrenberg

Media
  • BenSanders_website