Benoeming nieuwe voorzitter college van bestuur SKPOEL

01 november 2019

Beste medewerkers,

Wij zijn verheugd jullie te kunnen meedelen dat wij op unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie Petra den Hollander hebben benoemd tot voorzitter college van bestuur van SKPOEL met ingang van 1 januari 2020.

Petra den Hollander is sinds 2017 Hoofd Onderwijskwaliteit van de stichting BOOR in Rotterdam. Daarvoor heeft zij verschillende functies vervuld in het onderwijs.

Wij denken dat zij met haar kennis, ervaring en persoonlijkheid een waardevolle bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van SKPOEL en alle scholen binnen de stichting. Wij wensen Petra veel succes en werkplezier toe als bestuurder van SKPOEL.

Op 1 november aanstaande eindigt de benoemingstermijn van de huidige bestuurder (a.i.) Henkjan Bootsma. Vanaf 1 juni 2018 heeft Henkjan zijn werkzaamheden op een integere, respectvolle en kundige wijze vervuld. We zijn Henkjan erkentelijk voor zijn inzet in een roerige periode die uiteindelijk heeft geleid tot hervonden elan en groei.

Voor de periode van 1 november 2019 tot het aantreden van de nieuwe bestuurder op 1 januari 2020 hebben wij Jack Gobbens benoemd tot voorzitter college van bestuur (waarnemend). Zijn functie als directeur van De 4 Heemskinderen wordt gedurende die periode intern waargenomen (binnen de school), zodat hij zijn focus geheel op het besturen van SKPOEL kan richten.

Vriendelijke groet, namens de Raad van Toezicht van SKPOEL,Voorzitter Raad van Toezicht SKPOEL
Media
  • Petra